Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24§ mukainen rekisteriseloste. Päivitetty 22.5.2020.

Rekisterin pitäjä

Akaan Vuokra-asunnot Oy

Yritystunnus FI0806380-7

Turuntie 5 A1, 37830 Akaa

+358 40 335 3060

Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö:

Heikki Rämö

+358 400 681 168

heikki.ramo@akaa.fi

Rekisterin nimi

Akaan Vuokra-asunnot Oy asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelytarkoitus

Palvelun edellyttämien tehtävien hoitaminen, ylläpito ja kehittäminen. Käyttäjät voivat tallentaa tietoja tietojärjestelmään omalla suostumuksellaan.

Rekisterin tietosisältö

Tallennettavien oheistietojen sisältö määräytyy ja rajautuu hakulomakkeella tallennettuihin tietoihin.

Tietojen käsittelyyn voidaan käyttää kolmansia osapuolia, joille tietoja voidaan tällöin luovuttaa käsiteltäväksi yhtiömme lukuun. Muu tietojen käsittely edellyttää rekisteröidyn suostumusta tai perustuu lain nimenomaiseen säännökseen.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden/henkilöiden luovuttamat ja tallentamat tiedot. Järjestelmään ei tallenneta käyttäjiin liittyvää ulkopuolista tai kolmannen osapuolen tietoa.

Tietojen luovutus

Yksittäisen käyttäjän tietoja ei luovuteta kenellekään ilman asianosaisen suostumusta. Käyttäjän tietoja (nimi, sähköposti, osoite) voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

Tietojen varastointi ja siirto

Tiedot tallennetaan Euroopan Unionin alueella oleville palvelimille.

Tietojen suojaus

Palvelu käyttö on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla (organisaation käyttäjät). Tiedot siirretään käyttäjän ja palvelun välillä suojatuilla, kryptatuilla menetelmillä. Tietoja säilytetään ja käytetään luottamuksellisesti.

Oikeus vaatia tietojen poistamista

Käyttäjällä on oikeus vaatia häneen liittyvien tietojen poistamista.

Tarkastusoikeus

Käyttäjällä on oikeus tarkistaa tallentamiensa tietojen sisältö.